MH Protokoll
Kil, 23/5-09. Beskriver: Ulf Gullberg.

Jeg har gjort noen spede forsøk på å gi min beskrivelse av gjennomføringen av momentene, men siden jeg jo har hukommelse som en gullfisk, så kan det nok hende jeg har misset noe, evt husker feil, så da håper jeg noen som så momentene kan korrigere meg litt her :).

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT HÄLSNING

Avisar kontakt morrning eller bitförsök

Undviker kontakt - genom att drar sig undan

Acc. kontakt - utan att besvara drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller eller besvarar kontaktbesök

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller

1b KONTAKT SAMARBETE

Följer ej med trots upprepade försök att locka Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt engagerar sig

Följer med villigt
är överdrivet engagerad i testledaren, hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT HANTERING

Avvisar morrar och/eller bitförsök

Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Acc. hantering

Acc. Svarar med kontaktbeteende

Acc. svarar med överdrivet kontaktbeteende

Willy kommer på planen og går forbi rekka av folk som står linet opp. Han snuser på nesten hver enkelt person som står der og er avslappet og glad. Vi hilser kjapt på testleder som så tar Willy med seg. Willy mente nok det var mye greiere å være hos meg, for han var bare sånn halvveis interessert i å bli med testleder på tur. Når testleder skal håndtere guttungen blir han helt vill i nickersen *host*, ligger og ruller rundt på gresset, hopper rundt og er apekatt (ja, Willy altså, ikke testlederen *fnis*)...

 

2a LEK 1
LEKLUST

Leker ej

Leker ej Men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Startar snabbt - leker aktivt

Leker mycket aktivt startar mycket snabbt

2b LEK 1
GRIPANDE

Griper ej

Griper ej. Nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet i farten

2c LEK1
DRAGKAMP

Biter ej

Biter försiktigt,släpper,håller,drar ej emot

Biter - drar emot, släpper tar om. Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper

Willy er jo ikke vanskelig å få i lek, men han har alltid vært litt "slow starter", og det ser man jo også godt under dette momentet, men han synes jo dette er festlig han, så han leker gjerne med både meg og testleder. Vanen tro er han litt slarvete med opptaket av filla når den blir kastet, det kom jo ikke som noen overraskelse *ler*.

3a JAKT
FÖRFÖLJANDE

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten fullföljer

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

 

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten fullföljer

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b JAKT
GRIPANDE

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder

 

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder

1. gang: Willy ser byttet og løper avgårde i litt avmålt tempo. Når han kommer til de sorte trinsene som tauet på byttet har gått gjennom, må han jo stoppe opp og snuse på dem - og han snuste vel omtrent på hver enkelt trinse på den ene siden *ler*. Den ene stoppet han opp og slikket litt på til og med, men så så det ut som om han husket at det var "noe" som hadde forsvunnet oppover, så da løper han avgårde og finner byttet, snuser litt, napper tak - og tar den med tilbake til meg :).

 

2. gang: Da løper Willy litt mer målrettet avgårde og rimelig direkte opp til byttet, griper tak og tar det med seg tilbake til meg igjen (dvs ikke helt til meg, han vil vel egentlig helst beholde filla selv, tror jeg *ler*).

 

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad,inaktiv

Är uppmärksam och
lugn -står,sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktiv. förhöjningar

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet, Alt. oro under hela momentet

Jeg må vel innrømme at jeg ble litt overasket her. Jeg fryktet jo at Willy skulle bli apekatt, hoppe på meg, bjeffe litt og styre på, men jeg tror kanskje det var litt flaks at en av tispene (var vel Solo tror jeg), hadde tisset der nesten like før, så da stakk jo Willy nesa ned i den flekken og kosa seg ei stund *ler*. Ellers gikk han vel bare litt rundt, pisset litt i gresset bak oss og stod relativt stille og bare kikket på publikum, snusa litt igjen og var utrolig nok rimelig sanset :).

 

5a AVST.LEK
INTRESSE

Engageras ej av figuranten.Ointresserad

Kontroll. Avbrott  förekommer

Intresserad följer figuranten utan avbrott

Intresserad.Vill iväg Enstaka startförsök

Mycket intresserad Vill iväg Upprepade startförsök

5b AVST.LEK
HOT/AGG

Visar inga hotbeteende

Visar enstaka hotbeteenden  under mom.första del

Visar enstaka hotbeteenden under mom. första och andra del

Visar flera hotbeteenden under mom.första del

Visar flera hotbeteenden
 under mom. första och andra del

5c AVST.LEK
NYFIKENHET

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d AVST.LEK
LEKLUST

Visar inget intresse

Leker ej, men visar intresse

Leker kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt  Drar emot släpper ej

5e AVST.LEK
SAMARBETE

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figurant när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv fig till fortsatt lek

Willy var interessert og ville i starten gjerne i veg til denne karen, men så ble det nok litt sånn småskummelt også, så når figuranten var ute av syne og Willy ble sluppet løp han bare et lite stykke og så sviktet mote gitt *ler*. Da ble det bare boffing. Nå var visst ikke mannen så skummel likevel da han fikk av seg utstyret og kom fram på plassen, så da kunne man selvsagt hilse på ham og gi ham en suss i ansiktet *ler*. Det skal vel også sies at ALLE hundene i testen hadde omtrent nøyaktig samme reaksjon på dette momentet.

 

6a ÖVERRASKN.
RÄDSLA

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b ÖVERRASKN.
HOT/AGG

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c ÖVERRASKN.
NYFIKENHET

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Går  inte fram i tid

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE RÄDSLA

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge el tempoväxling vid någon av passagerna

Båge el tempoväxling vid första passagen Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e ÖVERRASKN.
KVARSTÅENDE INTRESSE

Inget intresse för overallen

Stannar upp Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i eller leker mot overallen Intresset minskar efter hand

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager

Når til og med JEG ble småredd når den der overallen plutselig spratt opp (og jeg VISSTE jo hva som skulle komme *ler*), så var jeg ikke så overrasket av Willy fløy avgårde. Dog dro han ikke så langt, og viste jo veldig interesse for denne greia, men turte ikke helt å komme før jeg stod rett foran overallen. Da kom han og sjekket den ut *flinkeste*. Jeg ville kanskje brukt bitte litt lenger tid ved overallen før vi gikk fra den igjen, men man gjør jo som testleder sier, så da Willy hadde snust en gang og fått ros for det gikk vi fra den igjen for å gå to - tre ganger (jeg husker ikke antallet ?) forbi den. Han var jo litt interessert i denne overallen - han hadde jo ikke fått gjort seg helt ferdig liksom, så en av gangene hoppet han rett opp på den for å snuse - og da RØRTE den jo på seg, og DET var jo litt skummelt igjen *ler*. Her burde jeg kanskje fått styrt ham forbi med stemmen eller noe før han tok sats mot overallen, men skitt au :).

 

7a LJUDKÄNSL.
RÄDSLA

Stannar inte eller
kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b LJUDKÄSL.
NYFIKENHET

Går inte fram i tid (65 sek)

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c LJUDKÄNSL.
KVARSTÅENDE RÄDSLA

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge el tempoväxling vid någon av passagerna

Båge el tempoväxling vid första passagen Minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7d LJUDKÄNSL
KVARSTÅENDE INTRESSE

Visar inget intresse

Stannar upp Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i eller leker med skramlet Intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager

Willy skvatt naturlig nok, men dro ikke avgårde sånn i huttaheiti heldigvis *ler*. Da jeg bare snudde meg mot skramlet, var han litt avventende *tror jeg - jeg stod jo med ryggen til så jeg så ikke helt hva som hendte*, da ingenting skjedde begynte han å snuse seg avgårde mot publikum (tror jeg igjen, jeg så vel ikke helt med ryggen til), og da jeg gikk litt nærmere tror jeg ikke han så det engang, men da jeg stod helt ved skramlet kom han etterhvert og sjekket det ut sånn littegranne. Han var nok litt obs på at det var fæl lyd der de gangene vi passerte, men det var liksom ikke noen stor interesse heldigvis :).

 

8a SPÖKEN
HOT/AGG

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b SPÖKE
KONTROLL

Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar till mot spökena då o då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena Långa avbrott
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena Kortare avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8c SPÖKEN
RÄDSLA

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Växlar mellan flyktstart o kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren Växlar mellan flyktstart o kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8d SPÖKEN
NYFIKENHET

Går fram till fig. när föraren tagit av fig huvudbonad
 

Går fram när föraren talar med fig och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig.
utan hjälp

8e SPÖKEN
KONTAKT

Avvisar eller undviker kontaktförsök
Går inte fram i tid

Acc kontakten från fig. utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten Kan hoppa o gnälla

Da momentet startet stod Willy nede i en dumt og snuste i retning det ene spøkelset, og ble jo brått oppmerksom på denne ene hvite saken som kom fram. Det han derimot IKKE så, var jo spøkelset som kom fra den andre kanten, for Willy var jo så opptatt av det første han så at han nok ikke skjønte at noe mer skjedde. Han fikserte seg veldig på det ene spøkelset og jeg synes å huske at han stod og bjeffet og logret litt avventende mot det spøkelset nesten hele momentet - mens han stod foran meg. Men så - stakkars - da spøkelsene hadde kommet veldig nært, ble han jo brått oppmerksom på at DÆVEN, det kommer en sånn TIL !!! Da var det spøkelset rett bak ham, og han skvatt jo selvsagt skikkelig til *ler*. Jeg vet ikke om det var heldigvis eller uheldigvis, men han skvatt da bakover og løp rett inn i test leder *ler enda litt til*, men da stoppet han jo opp der, da, og ble stående rett bak meg. Da jeg hadde gått halvveis fram til det ene spøkelset kom han etter og sjekket ut mannen under den hvite habitten på egen hånd :). Så gjorde vi det samme med det andre spøkelset, og det var også helt greit :). Flinkeste!

 

9A LEK 2 LEKLUST

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt startar snabbt

Leker mycket aktivt startar mycket snabbt

9B LEK 2
GRIPANDE

Griper ej

Griper ej. Nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet i farten

Willy var nok litt mer sliten nå enn på starten av testen, men jeg synes han var rimelig lett å få i aktivitet, men var vel muligens noe tyngre i rumpa enn i starten :). Han er jo alltid litt slurvete i bittet når han leker, og griper ofte om hvilket han jo også gjorde nå.

 

10 SKOTT

Visar ingen berördhet Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd
Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott

Willy var i god lek da skuddene kom, og jeg lurer på om han var døv, for det var ingen reaksjon å spore. I passivitet var han også helt uberørt  *yeyyy*. Vi var mange som reagerte på skuddene da vi var med første hunden. Skytteren stod inne i et lite hus med tre vegger, og det smalt liksom ikke bare av skuddet, men også av gjenklangen i veggene. Nå står det vel ikke noe om HVORDAN skuddene skal høres ut, så det var jo ikke noe å si på det, og siden ingen av hundene reagerte på det heller, så var det jo helt ok, men jammen meg smalt det heftig *ler*. Vi menneskene var nok mer skuddberørte enn hundene.